strefaergonomii.pl

Blog o zdrowiu, sporcie, karierze oraz elektronice.

Kariera

Faktoring – rozwiązanie nie tylko dla dużych przedsiębiorstw

Faktoring – rozwiązanie nie tylko dla dużych przedsiębiorstw

Wielu przedsiębiorców wychodzi z założenia, że faktoring jest narzędziem skierowanym do firm, które notują milionowe obroty, a zatem mniejsze przedsiębiorstwa nie mogą z niego korzystać lub jest to dla nich nieopłacalne. Nic bardziej mylnego! Choć faktycznie w ramach faktoringu przedsiębiorcy mogą finansować duże kwoty, jest to usługa elastyczna, dopasowana także do najmniejszych firm. 

Dwa słowa o faktoringu

Przypomnijmy, czym tak naprawdę jest faktoring. To usługa, z której korzystają przedsiębiorcy wystawiający faktury z długim terminem płatności. W ramach faktoringu mogą oni sprzedać posiadane należności w zamian za uzyskanie dostępu do środków z nich pochodzących. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca nie musi czekać, aż klient zdecyduje się zapłacić należność – po zgłoszeniu faktury do finansowania otrzymuje środki na konto w ciągu kilku godzin. 

Faktoring wiąże się z utworzeniem indywidualnego, odnawialnego limitu faktoringowego. Firma zgłasza więc swoich kontrahentów i ustala razem z faktorem potrzebną wysokość limitu. Po podpisaniu umowy przedsiębiorca może finansować dowolną liczbę faktur wystawionych na zgłoszonych kontrahentów w ramach przyznanego limitu.

Mikrofaktoring – podobieństwa i różnice w stosunku do klasycznego faktoringu

Mikrofaktoring powstał z myślą o firmach, które odnotowują mniejsze obroty. Przed powstaniem usługi wielu przedsiębiorców miało obawy związane z koniecznością utrzymywania wysokiego limitu faktoringowego – opłaty za faktoring zależne są między innymi od tego, do jakiej ilości gotówki przedsiębiorca ma stały dostęp. Dla mniejszych firm, notujących obroty rzędu 100 tys. zł miesięcznie, utrzymywanie limitu na poziomie 500 tys. zł nie ma większego sensu, a generuje spore koszty.

Mikrofaktoring zakłada możliwość utworzenia limitu w kwocie od 50 tys. zł do 250 tys. zł, dzięki czemu usługa staje się bardziej dostępna dzięki niższym kosztom. Mikrofaktoring to idealne rozwiązanie dla mniejszych firm, które wystawiają faktury stałym klientom, a przez to miewają okresowe trudności z utrzymaniem płynności finansowej.

Poza tym, że mikrofaktoring umożliwia skorzystanie z niższego limitu i ograniczenie wydatków na usługę, zasada działania jest dokładnie taka sama. Przedsiębiorca musi zgłosić listę kontrahentów, których faktury chce finansować, ustalić z faktorem wysokość limitu, jaka jest mu potrzebna, a następnie może finansować faktury korzystając z limitu odnawialnego. Z każdą spłaconą przez dłużnika fakturą kwota limitu będzie się odnawiać.

Mikrofaktoring – usługi dodatkowe

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na skorzystanie z faktoringu, może także skorzystać z szerokiego wachlarza usług dodatkowych oferowanych przez faktorów. Do najpopularniejszych z nich należą: 

  • ubezpieczenia należności – zawiera się je na wypadek niewypłacalności kontrahenta. Ubezpieczenie może obowiązywać do ustalonej kwoty (w takim przypadku ubezpieczona jest część należności, a powyżej tej kwoty odpowiedzialność za spłatę należy do faktoranta) lub pokrywać całość zobowiązania;
  • monitoring należności. Dzięki tej usłudze firma faktoringowa będzie czuwać nad harmonogramem spłat, poinformuje też dłużników o zbliżającym się terminie płatności – wyśle przypomnienia, a w razie konieczności także przedsądowe wezwania do zapłaty. W zupełnie skrajnych przypadkach, gdy dłużnik odmówi współpracy, faktor może również zająć się kwestią windykacji i odzyskać środki w imieniu faktoranta.

Dowiedz się jeszcze więcej o mikrofaktoringu – przeczytaj nasz poradnik: https://pragmago.pl/porada/mikrofaktoring-czym-jest-i-dlaczego-warto-z-niego-korzystac/ 

Udostępnij